Thể LoạI: Vancouver

4 công ty khởi nghiệp công nghệ lớn ở Vancouver đang tuyển dụng ngay bây giờ

Các công ty khởi nghiệp trong thị trường công nghệ nóng bỏng của Vancouver vẫn đang phát triển và tuyển dụng. Dưới đây là bốn công ty khởi nghiệp công nghệ lớn ở Vancouver hiện đang tuyển dụng.


6 công ty khởi nghiệp tuyệt vời ở Vancouver mà bạn nên biết

Vancouver là một trung tâm đang phát triển của các tài năng và các công ty khởi nghiệp công nghệ. Dưới đây là sáu công ty địa phương tuyệt vời đang trên đà bứt phá.