Thể LoạI: Trải Nghiệm Sinh Viên

Giới thiệu thiết kế UX vào mùa xuân năm 2020

Sau 12 tuần học tập cấp tốc, sinh viên có thể giới thiệu mọi thứ mà họ đã hoàn thành. Dưới đây là một số dự án UX yêu thích của chúng tôi.


Giới thiệu thiết kế UX Mùa đông 2020

Xem qua một số dự án tốt nghiệp Thiết kế UX yêu thích của chúng tôi.