Thể LoạI: Quản Lý Sản Phẩm

6 Công cụ cho Giám đốc Sản phẩm trong Bạn

Tìm cách đột nhập vào quản lý sản phẩm? Dưới đây là sáu công cụ hữu ích cho người quản lý sản phẩm trong bạn.


4 nhà quản lý sản phẩm tiên phong cần theo dõi

Giám đốc sản phẩm biến ý tưởng thành hiện thực. Dưới đây là bốn nhà quản lý sản phẩm hàng đầu, tiên phong mà bạn nên để mắt tới.


9 Podcast tuyệt vời cho người quản lý sản phẩm

Có rất nhiều chuyên gia sản phẩm có thể tìm hiểu về lĩnh vực của họ trên đường đi làm.