Thể LoạI: Tin Tức

Một ngày trong cuộc đời của một nhà khoa học dữ liệu

Một ngày trong cuộc đời của một Nhà khoa học dữ liệu thường sẽ liên quan đến việc trích xuất, làm sạch, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, nhưng trách nhiệm của họ không kết thúc ở đó…


Một ngày trong cuộc đời của một nhà thiết kế UX

Một ngày điển hình đối với một Nhà thiết kế UX trông như thế nào? Tìm hiểu các công cụ và nền tảng phần mềm được sử dụng nhiều nhất, loại công việc mà Nhà thiết kế đang tham gia nhiều nhất…


Các nhà phân tích kinh doanh có nhu cầu cao không?

Các nhà phân tích kinh doanh đang có nhu cầu cao và nhu cầu đó chỉ dự kiến ​​sẽ tăng trong tương lai gần.


Các Bootcamps Khoa học Dữ liệu có xứng đáng không?

Đúng vậy, chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu là một khoản đầu tư ngày càng đáng giá vì các tổ chức đánh giá cao các kỹ năng và kinh nghiệm có thể chứng minh được.


Các bộ khởi động thiết kế UX có xứng đáng không?

Đúng vậy, bootcamps thiết kế UX là một khoản đầu tư ngày càng đáng giá và việc đăng ký tham gia vào các bootcamps thiết kế trải nghiệm người dùng đã tăng lên….


Câu hỏi phỏng vấn nhà phân tích kinh doanh

Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn công việc Nhà phân tích kinh doanh, với các câu hỏi mẫu về kỹ năng công nghệ, sự nhạy bén trong kinh doanh và hơn thế nữa.


Ví dụ về thư xin việc của nhà phân tích kinh doanh

Tìm hiểu cách viết thư xin việc cho đơn xin việc Chuyên viên phân tích kinh doanh, bao gồm phác thảo bức thư của bạn và những gì cần bao gồm.


Phân tích kinh doanh

Hướng dẫn 2022 Hướng dẫn nghề nghiệp Nhà phân tích kinh doanh của BrainStation có thể giúp bạn thực hiện những bước đầu tiên hướng tới sự nghiệp sinh lợi trong phân tích kinh doanh. Hướng dẫn cung cấp một…


Ví dụ về hồ sơ của nhà phân tích kinh doanh

Ứng tuyển công việc Chuyên viên phân tích kinh doanh? Tìm hiểu cách viết sơ yếu lý lịch Nhà phân tích kinh doanh sẽ giúp bạn nổi bật.


Nhà phân tích kinh doanh so với Nhà khoa học dữ liệu

Các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích kinh doanh dựa vào dữ liệu để tìm ra các mẫu có ý nghĩa. Nhưng mỗi người lại tiếp cận mục tiêu đó theo một cách khác nhau.


Thư xin việc về An ninh mạng

Tìm hiểu cách viết thư xin việc cho đơn xin việc Chuyên viên phân tích an ninh mạng, bao gồm phác thảo lá thư của bạn và những gì cần bao gồm.


Nhà phân tích an ninh mạng

Tìm hiểu thêm về vai trò của Nhà phân tích an ninh mạng, bao gồm lý do tại sao an ninh mạng lại quan trọng, các công cụ, kỹ năng có liên quan và hơn thế nữa.


Câu hỏi phỏng vấn về an ninh mạng

Để chuẩn bị cho bạn những câu hỏi bạn có thể gặp phải, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho các công việc về an ninh mạng.


Tiếp tục bảo mật mạng

Ứng tuyển công việc Chuyên viên phân tích an ninh mạng? Tìm hiểu cách viết sơ yếu lý lịch Nhà phân tích an ninh mạng sẽ giúp bạn nổi bật.


Mẫu và ví dụ về thư xin việc về khoa học dữ liệu

Tìm hiểu cách viết thư xin việc về khoa học dữ liệu, bao gồm các mẫu và ví dụ thư xin việc có thể giúp bạn đạt được công việc Nhà khoa học dữ liệu…


Câu hỏi phỏng vấn về Khoa học dữ liệu

Các quy trình phỏng vấn khoa học dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty và ngành. Tìm danh sách các câu hỏi phỏng vấn phổ biến để chuẩn bị…


Ví dụ về Sơ yếu lý lịch Khoa học Dữ liệu

Tìm hiểu cách viết sơ yếu lý lịch về khoa học dữ liệu, trong đó nêu rõ các kỹ năng và trình độ chuyên môn phù hợp của bạn khi nộp đơn xin việc Nhà khoa học dữ liệu.


Khoa học dữ liệu và Khai thác dữ liệu

Trong đó khoa học dữ liệu là một lĩnh vực rộng lớn, khai thác dữ liệu mô tả các kỹ thuật để trích xuất thông tin từ một cơ sở dữ liệu chưa được biết đến.


Nhà khoa học dữ liệu

Tìm hiểu Nhà khoa học dữ liệu và khoa học dữ liệu là gì, Nhà khoa học dữ liệu so với Nhà phân tích dữ liệu như thế nào, Nhà khoa học dữ liệu làm gì trong công việc…


Mẫu và ví dụ về thư xin việc của nhà tiếp thị kỹ thuật số

Tìm hiểu cách viết thư xin việc tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm các mẫu và ví dụ về thư xin việc có thể giúp bạn tìm được việc làm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.