Thể LoạI: Người Hướng Dẫn

Hướng dẫn viên tiêu điểm | Không có gì - Khoa học Dữ liệu Vancouver

Quan tâm đến một sự nghiệp khoa học dữ liệu? Gặp gỡ Nada, một trong những Giảng viên hàng đầu trong ngành của chúng tôi cho khóa học Khoa học Dữ liệu tại Cơ sở BrainStation Vancouver.