Thể LoạI: Lãnh Đạo Kỹ Thuật Số & Đổi Mới

Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo kỹ thuật số

Xem tóm tắt cuộc thảo luận của nhóm về 'Cách trở thành nhà lãnh đạo kỹ thuật số', phần mới nhất trong Chuỗi sự kiện lãnh đạo kỹ thuật số của BrainStation.